Facebook Twitter

Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778

Auteur Voltaire
ISBN 9789055157723
Verschijningsdatum 6-3-2007
Prijs € 29,90
Bindwijze Gebonden
 

Vertaald door Hannie Vermeer-Pardoen

Voltaire en Frederik de Grote, twee van de allergrootste figuren van de achttiende eeuw, twee bijzonder gecompliceerde figuren ook, die zich onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken voelden, maar elkaar vaak ook niet konden verdragen. Ze voerden een correspondentie van 42 jaar, een correspondentie die een heel leven omvat en bijna een hele eeuw. Frederik was 24 jaar en nog geen koning toen hij zijn eerste bewonderende brief schreef aan de reeds internationaal beroemde Voltaire. De laatste brief schreef Voltaire op zijn ziekbed in april 1778. In mei zou hij sterven.

Door middel van deze eerste Nederlandse uitgave van alle bewaard gebleven brieven kan de lezer zich rekenschap geven van hun grote rijkdom aan stijl en onderwerpen. De onderwerpen raken aan praktisch alles wat de mensen van die tijd bezighield, van filosofie, literatuur, natuurwetenschappen, medicijnen, rijkdom en armoede, economie en politiek en de grote vraagstukken van oorlog en vrede, tot alledaagse zaken zoals de vele ziekten van Voltaire, de jicht van Frederik, zijn wanhoop en verbetenheid tijdens de zevenjarige oorlog, of eenvoudigweg het porseleinen servies dat Voltaire van Frederik krijgt. In het voorbijgaan maken we kennis met een groot aantal uiteenlopende persoonlijkheden en hun door de schrijvers al dan niet geprezen theorieën. Kortom, een genot om te lezen en een bron van kennis omtrent de achttiende eeuw en de ideeën van de Verlichting.