Facebook Twitter

Bezielende interventies. Wat sociaal werk succesvol maakt

Auteur Kennisinstituut en adviesbureau Movisie
ISBN 9789461644589
Verschijningsdatum 30-5-2017
Prijs € 17,90
Bindwijze Paperback
 

Eenzaamheid, huiselijk geweld, ontspoorde jongeren – taaie sociale kwesties kun je het beste aanpakken met methoden die hun waarde hebben bewezen. De verwachtingen van ‘evidence based’ interventies zijn hooggespannen en worden alom aangeprezen. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe werken hulpverleners, sociaal werkers en andere profes­sionals met zulke wetenschappelijk onderbouwde werk­wijzen? Zijn ze een keurslijf of inspireren ze tot goed werk? En: zijn de uitvoerders nu effectiever dan wanneer ze ‘op gevoel’ zouden werken?

Journalist Marcel van Engelen (onder andere VRIJ NEDERLAND), onderzoeker Peter Rensen (Movisie) en redacteur Marcel Ham (TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE VRAAGSTUKKEN) onderzochten op jour­­nalistieke wijze van vijf interventies de praktijk van de uit­voering. Voor elke interventie gingen ze op twee plekken kijken. Op de pleinen waar Thuis op Straat jongeren ‘opvoedt’. In ont­moetingscentra waar dementerenden elkaar treffen. In de vrouwenopvang waar men uitgaat van kracht in plaats van problemen. Op scholen waar leerlingen het klimaat voor lhbt’ers proberen te verbeteren. En bij huisartsen die voor hun patiënten ‘welzijnsrecepten’ uitschrijven. Charismatische professionals en bewezen interventies blijken elkaar niet te bijten.