Facebook Twitter

Vermogensongelijkheid in Nederland

Auteur Nico Wilterdink
ISBN 9789461643667
Verschijningsdatum 17-9-2015
Prijs € 35
Bindwijze Paperback
 

Nieuwe, geactualiseerde editie

Hoe groot zijn de vermogensverschillen in Nederland? Hoe groot is het aandeel van de rijkste één procent in het totale privévermogen van ons land? Is dit percentage vergelijkbaar met dat van andere landen in Europa en van Amerika? En hoe hebben wij in Nederland in de afgelopen jaren onze rijkdommen vergaard? Doen we dat nu anders dan vroeger?

In dit magistrale boek wordt een beeld geschetst van de opbouw van vermogens en de verschillen daarin sinds het midden van de 19e eeuw. Het boek is baanbrekend omdat het niet alleen op een heldere manier belangwekkende , vaak onbekende en moeilijk te vinden cijfers op een rijtje zet, maar deze ook in een sociale en historische context plaatst. Tegelijkertijd schuwt de auteur de discussie met Piketty niet en zet vraagtekens bij diens verklaringen.

Nico Wilterdink is emeritus hoogleraar sociologie en doceerde aan de Universiteit van Amsterdam. Voor deze nieuwe en uitgebreide editie van zijn in 1984 voor het eerst verschenen boek schreef hij een nieuw deel over de afgelopen decennia waarin veel veranderde in Nederland.

---

‘Een uitstekend en belangwekkend boek.’ P.W. Klein, Tijdschrift voor Geschiedenis

‘Hij trekt een historische lijn van de vermogensverhoudingen in de 19e eeuw naar de toestand nu en brengt die ontwikkelingen in verband met verschuivende machtsverhoudingen en de heersende politieke opvattingen.’ Vrij Nederland

‘Het boek laat zich op een regenachtige zondag (...) in één ruk uitlezen. Al was het alleen maar om de kleurrijke details.’ de Volkskrant

‘Een uitstekende, zorgvuldige verzameling van feiten en ontwikkelingen.’ Jan Tinbergen, De Economist

‘Wilterdink heeft niet alleen die gegevens verzameld maar ze ook geïnterpreteerd in een bredere context van klasseverhoudingen, industrialisering en staatsvorming.’ Abram de Swaan, NRC Handelsblad