Facebook Twitter

Politieke stukken

Auteur Lolle Nauta
ISBN 9789055159778
Verschijningsdatum 18-9-2008
Prijs € 17,90
Bindwijze Paperback
 

Lolle Nauta werkte tot kort voor zijn dood op 11 september 2006 aan deze bundel. De essays die hierin zijn opgenomen, gaan over hete hangijzers in de politiek. Nauta biedt een tegenwicht tegen de dominante visie op onder meer het integratie- en ontwikkelingsbeleid. Hij richt zijn pijlen op het nationalistisch 'angehauchte' communitarisme van intellectuelen als Jos de Beus, Paul Cliteur, Herman Philipse en Paul Scheffer. Daartegenover stelt hij een op mensenrechten gebaseerd kosmopolitisme.

In het verlengde daarvan maakt Nauta zich sterk voor een posttraditionele opvatting van het begrip ‘civil society’, onderstreept hij de actuele waarde van de filosofische opvattingen van zijn leermeester Helmuth Plessner voor een kritiek op het huidige gemeenschapsdenken en kritiseert hij het Nederlands ontwikkelingsbeleid. Meer dan in zijn andere boeken betoont hij zich een filosoof die politiek bedrijft.

René Gabriëls tekende voor de redactie van deze postume bundel. In zijn artikel ‘Een sympathieke vreemdeling’gaat hij dieper in op het leven en werk van Nauta. Ook in deze bundel opgenomen is het laatste interview met Nautadoor Fahrad Golyardi en Marja Vuijsje. René Boomkens schreef het voorwoord.