Facebook Twitter

Voorbij de retoriek. Sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken

Auteur Wiardi Beckman Stichting | WBS
ISBN 9789461643285
   
Prijs € 19,90 (ca.)
Bindwijze Paperback
 

Ieke van den Burg, Jan Cremers, Camiel Hamans & Annelies Pilon (red.)

Jacques Delors gaf de Europese interne markt in 1992 een drieledige doelstelling mee: concurrentie, samenwerking en solidariteit. Bij de opbouw van de Europese Unie is voortvarend gewerkt aan het liberaliseren van de kapitaalmarkt en het slechten van de grenzen. De verdieping van de politieke samenwerking en de uitbouw van de solidariteitsgedachte hinkten erachteraan. De financiële crisis heeft schrijnend aan het licht gebracht dat het te voeren economisch beleid in belangrijke mate door de financiële markten wordt bepaald.

Is het mogelijk een sociaal Europa te organiseren dat het vertrouwen van zowel kansarme als kansrijke burgers heeft, in de rijke evenals armere EU-landen? Of ondermijnt het huidige economische en monetaire beleid juist de solidariteit waarop de nationale verzorgingsstaten zijn gebouwd?

VOORBIJ DE RETORIEK. SOCIAAL EUROPA VANUIT TWAALF INVALSHOEKEN is een kritische analyse van de voorbije decennia, waarin het opbouwen van een sociaal Europa is achtergebleven bij het marktgerichte Europa. Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat sociaal Europa nu wel vorm krijgt?

Met bijdragen van:

Lodewijk Asscher
Kathalijne Buitenweg
Rob Buitenweg
Marjolijn Bulk
Ieke van den Burg
Jan Cremers
René Cuperus
Michiel Emmelkamp
Camiel Hamans
Mijke Houwerzijl
Ad Melkert
Catelene Passchier
Paul Tang
Frank Vandenbroucke
Jan Marinus Wiersma
Rik Wisselink

Over DE POLITIEK VAN DE EURO. BIOGRAFIE VAN EEN KWETSBARE MUNT, het vorige boek van het Europafonds van de Wiardi Beckmanstichting:

‘De Wiardi Beckman Stichting brengt indringend in kaart hoe alarmerend de situatie is.’ – DE VOLKSKRANT