Facebook Twitter

Stad der engelen of The Overcoat of Dr. Freud

Auteur Christa Wolf
ISBN 9789461644978 (29-11-2016)
Verschijningsdatum 1-11-2011
Prijs € 22,50
Bindwijze Paperback
 

Vertaald uit het Duits door Gerrit Bussink

Niet lang na de Duitse hereniging reist de ik-figuur, een beroemde schrijfster die bekendstond als kritisch jegens het communistische regime, voor een studieverblijf naar Los Angeles. Officieel met het doel onderzoek te doen naar een in de jaren dertig geëmigreerde vrouw. Maar in haar bagage zit ook een klein dossier waarvan ze weet dat het in haar land van herkomst grote ophef zal veroorzaken.

Uit dat dossier blijkt dat ze in haar jonge jaren, in de jaren vijftig, korte tijd als informant voor de geheime dienst heeft opgetreden. Ze is perplex: hoe heeft ze deze feiten kunnen verdringen? Deze gewetensvraag verandert het verblijf in Los Angeles volledig en doet haar in een persoonlijke crisis belanden. Ze heeft de moed zich te onderwerpen aan een rigoureus zelfonderzoek. Ze graaft in haar geheugen naar de chaotische gebeurtenissen van net na de Tweede Wereldoorlog, ze denkt na over de rol van idealen en ideologie, leest dagboeken van Duitse immigrantenschrijvers en praat en discussieert met Amerikaanse vrienden.

Het resultaat is een veelomvattende, caleidoscopische roman over vergeten, herinneren en verdringen, verraad en loyaliteit, de verschillen tussen het oude en het nieuwe continent, politiek, cultuur en geschiedenis.

‘Dat er kennelijk vele jaren moesten verstrijken tussen de gebeurtenissen toen en de voltooiing van de roman, heeft waarschijnlijk te maken met de complexe vorm van het boek met vele verschillende verhaallijnen die Wolf tot een bewonderenswaardig geheel heeft verweven. En met het thema: een meedogenloos zelfonderzoek. Daarvoor is moed nodig. Christa Wolf had die.’ ***** de Volkskrant

‘Ze bespaart zichzelf – en de lezer, moet men toegeven – niets, geen omweg, geen uitvlucht, geen terugval in de oude gewetenshoogmoed.’ Die Zeit

‘Roman, (cultuur)geschiedenis en zelfafrekening ineen. Met prachtige verhalen en anekdotes ook.’ De Twentsche Courant