Facebook Twitter

Integratie & de metropool. Perspectieven voor 2040

Auteur Renée Frissen
ISBN 9789461640192
Verschijningsdatum 16-2-2011
Prijs € 22,50
Bindwijze Paperback
 

Het ontbreekt niet aan scenario’s of plannen over hoe Nederland er in de toekomst uit zou moeten zien. In deze vergezichten wordt de vraag wie de Nederlandse steden zullen bewonen echter veel te weinig gesteld. Dit gebrek aan een duurzaam demografisch vooruitzicht is tevens kenmerkend voor het huidige debat over immigratie en integratie.

Het integratievraagstuk wordt in het publiek-maatschappelijke debat vaak vanuit een etnisch-cultureel perspectief benaderd, maar het is de vraag of dit perspectief oplossingen kan bieden. De economische en demografische ontwikkelingen in Nederland wijzen uit dat de nadruk meer en meer op de Randstad komt te liggen. Het zijn juist (kinderen van) migranten die zich in dat gebied vestigen. Er is behoefte aan een breder sociaal-economisch perspectief voor vraagstukken die economische groei en kwesties als zorg, onderwijs en stedelijke inrichting met elkaar verbinden. Hoe ziet integratie er in 2040 uit en welke rol zal de Randstad als metropool spelen?

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken heeft een aantal vooraanstaande denkers, politici en wetenschappers met uiteenlopende achtergronden gevraagd om vanuit hun vakgebied na te denken over deze vragen. Integratie & de metropool. Perspectieven voor 2040 is een fascinerende denkoefening, een zoektocht naar een alternatieve repliek die rijkgeschakeerd en toekomstbestendig is. Met bijdragen van vooraanstaande denkers, politici en wetenschappers als Willem Schinkel, Paul Frissen, Hans Boutellier en Frans Timmermans.