Facebook Twitter

Praktische dromers - 4e herziene editie

Auteur Lenny Vulperhorst
ISBN 9789461643391
Verschijningsdatum 17-11-2014
Prijs € 19,90
Bindwijze Paperback
 

Wie zijn onze wethouders? Uit welke beroepen komen ze, hoe bereiden ze zich voor op deze politieke loopbaan waar geen opleiding voor bestaat? Hoe realiseren ze hun idealen? Wat is hun stijl van leiding geven en hoe stellen ze zich op tegenover de vele partijen waar ze in hun vak mee te maken krijgen? En ook heel belangrijk: wat wordt er van een wethouder verwacht?

In deze vierde, geheel herziene druk van Praktische dromers komen burgemeesters, oud-wethouders, fractievoorzitters, topambtenaren, bestuurders en natuurlijk de wethouders zelf aan het woord over dit uitdagende vak. Een enquête onder meer dan vijfhonderd wethouders geeft een goed beeld van de mensen die inhoud en vorm geven aan lokaal beleid en van grote uitdagingen waar ze nu voor staan, met name de decentralisatie van de zorg. Een hoofdstuk over de grote mannen van het wethouderssocialisme Wibaut, De Miranda, Drees en Schaefer, plaatst de ambities van moderne wethouders in een historisch kader en laat zien waar de wortels liggen van de praktische dromers van nu.