Facebook Twitter
Uitgebrachte boeken:

Kennisinstituut en adviesbureau Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein, dat werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Zo'n 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.