Facebook Twitter
Uitgebrachte boeken:

Huub Dijstelbloem

Huub Dijstelbloem is verbonden aan het Rathenau Instituut en aan de leerstoelgroep Wetenschapsfilosofie van de Universiteit van Amsterdam. Eerder was hij werkzaam voor de wrr. Hij studeerde filosofie en wetenschapsdynamica in Amsterdam en Parijs en promoveerde aan de UvA.