Facebook Twitter
Uitgebrachte boeken:

Roel Kuiper

Roel Kuiper (1962) is Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie en hoogleraar in Rotterdam. Hij was voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer, die onderzoek deed naar de privatisering en de verzelfstandiging van overheidsdiensten.