Facebook Twitter

Edgar Morin

nam deel aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Hij is een vooraanstaand socioloog en filosoof en ontving eredoctoraten van universiteiten over de hele wereld. Samen met zijn oude ‘strijdmakker’ Stéphane Hessel schreef hij het onlangs bij Van Gennep verschenen De weg van de hoop. Hierover schreef NRC Handelsblad: ‘Hun ideeën vatten ze in de term ‘goed-leven (bien-vivre)’, zo heet dan ook de nieuwe politiek die ze lanceren, waarbij ze nadrukkelijk een beroep doen op politiek links. Het lijdt geen twijfel dat velen deze weg van de hoop zullen willen inslaan.’