Facebook Twitter
Uitgebrachte boeken:

Thije Adams

Thije Adams is voormalig topambtenaar op het Ministerie van WVC en OCW. Hij was er onder meer Directeur Algemeen Cultuurbeleid en Directeur Internationale Betrekkingen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en publicist op het snijvlak van kunst, cultuur en beleid. Bij Van Gennep publiceerde hij eerder Kunst moet, ook in tijden van cholera (derde druk) en samen met Frans Hoefnagel Kunstbeleid in tijden van cholera.