Facebook Twitter

Hans Boutellier

Hans Boutellier is algemeen-directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid en burgerschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.