Facebook Twitter

Jolanta Jastrebszka

Jolanta Jastrzębska studeerde Hongaarse en Poolse taal- en letterkunde aan de universiteit van Warschau en promoveerde bij de opleiding Finoegrische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij momenteel als universitair hoofddocent werkt. In 2005 werd haar als dank voor haar grote verdienste voor de verbreiding van de Hongaarse literatuur door het Ministerie van het Nationale Erfgoed de onderscheiding Pro Cultura Hungarica toegekend.