Nieuws

GROENE VINGERS | MARRIKA VAN BEILEN

No Images? Click here

19 mei verschenen

 
banner Groene vingers | Van Beilen
 

Groene vingers is een spannende reconstructie van een spraakmakende zaak, en een bijdrage aan het debat over de legalisering van de hennepteelt

 
3D-omslag Groene vingers | Van Beilen
 

ISBN 9789461644329 | PAPERBACK | 144 PP. | €14,95

ISBN 9789461644862 | ePub 2.0 | €10,99

 

Groene vingers

Het verhaal van de Bierummer wiettelers

MARRIKA VAN BEILEN

De Bierummer wiettelers runden jarenlang hun kwekerij als een bonafide bedrijf. Over hun inkomsten droegen zij belasting af en de hoge energierekening werd netjes betaald. Toen het OM hun zaak aan de rechter voorlegde, oordeelde deze dat hun aanpak paste in het Nederlandse gedoogbeleid en legde de kwekers geen straf op.

De uitspraak bracht de paradoxen van het Nederlandse gedoogbeleid pijnlijk aan het licht. Want hoe kan het dat bijna zeshonderd coffeeshops wiet verkopen, terwijl de politie ondertussen jacht maakt op iedereen die zich bezighoudt met de productie ervan?

 
 
 

Groene vingers legt haarfijn de tegenstellingen in het huidige wietbeleid bloot. Na het lezen van dit boek is maar één conclusie mogelijk: Het is hoog tijd voor gereguleerde wietteelt in Nederland.’  Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66

 

‘Wat een fantastisch boek, heel erg leuk, vlot geschreven en zeer informatief.’  Mr. Tim Vis, Spong Advocaten en co-auteur van De hypocrisie van de achterdeur

 
 
portret Marrika van Beilen [copyright Emiel Lops]

Over de auteur

Neerlandica Marrika van Beilen  woonde en werkte zes jaar in de Verenigde Staten. Toen zij terugkeerde naar Nederland bleek haar huis, dat ze via een makelaar had verhuurd, in gebruik te zijn als een wietplantage. Deze ervaring zette haar aan tot het schrijven van dit boek.

 
 

Boekpresentatie 19 mei | Boekhandel Scheltema

Op19 werd in Boekhandel Scheltema te Amsterdam het eerste exemplaar van Groene vingers in ontvangst genomen door de Bierummer wiettelers.

 

 

vangennep | zomercatalogus 2016

No Images? Click here

Vanaf heden online beschikbaar:
Van Gennep Zomercatalogus 2016

 
cover vg-zomercatalogus 2016
 
 

 

TALENT VAN DE STRAAT | MAIKE KOOIJMANS

No Images? Click here

13 mei verschenen

 
banner Talent van de straat | Kooijmans
 

met rijke beschrijvingen schetst Maike Kooijmans hoe risicojongeren zich de straatcultuur eigen maken, en hoe jongerenwerkers hen verleiden om uit de criminaliteit te blijven

 
3D-omslag Talent van de straat | Kooijmans
 

Talent van de straat

Hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven

MAIKE KOOIJMANS

Ravi, Ibrahim en Micha hebben voor hun gevoel vaak gefaald. Ze hebben geen diploma, voelen zich achtergesteld en hebben weinig vertrouwen in de toekomst. De criminaliteit lonkt. Kunnen de rapworkshops en voetbalwedstrijden die het jongerenwerk ze aanbiedt een tegenwicht bieden aan de verleidingen van ‘de straat’?

Dat onderzoekt Maike Kooijmans in dit boek. Ze sprak uitvoerig met risicojongeren en jongerenwerkers, en bestudeerde hun gedrag en emoties.

‘Het werk van Maike Kooijmans geeft het jongerenwerk richting, hart en handen voor een nieuwe, populaire, maar nog weinig onderbouwde aanpak van beginnend delinquent gedrag.’  Bas Vogelvang | lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid | lector van het jaar 2016

 

 
 
 

ISBN 9789461644251 | PAPERBACK |
192 PP.
|
€19,90

 
 

Dit boek is een bewerking van het proefschrift Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie waarmee Maike Kooijmans op 13 mei 2016 aan de
Universiteit van Amsterdam de graad van doctor behaalde.

 

Over de auteur

Maike Kooijmans (1964) is docent Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en senior onderzoeker bij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Zij promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (sociologie) op haar proefschrift Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie.

 
portret Maike Kooijmans [copyright Bob Bronshoff]
 

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek is mogelijk gemaakt door
financiële ondersteuning van Avans Hogeschool, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en cofinanciering van onderstaande consortiumpartners

◆ Universiteit van Amsterdam ◆ ContourdeTwern ◆ Welzijn Divers ◆ ROC Tilburg ◆ Hogeschool van Amsterdam ◆ Nederlands Jeugdinstituut ◆ West Beweegt ◆ Krajicek Foundation ◆  Combiwel ◆ Streetcornerwork ◆ IJsterk ◆ Dock ◆ ROC TOP ◆

 

 
 

12 MEI VERSCHENEN

 
banner Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt
 

De eerste analyse van de decentralisaties

Met bijdragen van onder anderen Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Jos van der Lans, Pieter Hilhorst, Pepijn van Houwelingen, Sjors van Beek, Dana Feringa, Rob Arnoldus en Cher Steinfeld.

 
cover Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt
 

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Een kroniek van een verandering

Kruiter, Bredewold & Ham (red.)

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Ze moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen.

Hoe krijgt die verbouwing vorm? Een keur van wetenschappers en journalisten brengt de nieuwe situatie scherp in beeld. Door professionals en burgers te volgen en te bevragen. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zijn zelfredzaamheid, uitgaan van eigen kracht, participatie haalbare doelstellingen?

 
 
 

ISBN 9789461644251 | PAPERBACK | 192 PP. | €19,90

 
 

BOEKPRESENTATIE 12 MEI | SPUI25, AMSTERDAM, 20.00 uur | Redacteuren Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold en Marcel Ham vertellen over de totstandkoming van het boek en hun bijdragen. Enkele auteurs zullen worden geïnterviewd. Het boek wordt overhandigd aan wethouder Arjan Vliegenthart van Amsterdam, die het boek van commentaar zal voorzien. | VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ZIE

 
 
portret Albert Jan Kruiter

ALBERT JAN KRUITER bestudeerde multi-probleemaanpak­ken in tal van grote steden, en schreef daar verschillende boeken over. Hij werkt bij het Instituut voor Publieke Waarden.

 

portret Femmianne Bredewold

FEMMIANNE BREDEWOLD
is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek en onderzoeker bij het lectoraat Beroepsinnovatie Social Work aan Fontys Hogeschool.

portret Marcel Ham

MARCEL HAM
is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van socialevraagstukken.nl.

Voor interviewverzoeken neem contact op met Marcel Ham: m.ham@movisie.nlmobiel :06-81137274

 
 

 

Thomas-Mann-Preis 2016 voor oeuvre Jenny Erpenbeck

***

  Van Gennep Amsterdam
 
 
 
Nieuwsarchief