Facebook Twitter

Nieuws

 
   
 
 

ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het CDA

 
banner Gemeene gratie | 35 jaar CDA

Welke rol kan het CDA in de toekomst spelen in de samenleving en in de politiek?

Om die vraag te beantwoorden grijpen de medewerkers van het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA terug op een belangrijk begrip uit de geschiedenis van de christendemocratie: ‘gemeene gratie’. Daarmee gaf Abraham Kuyper aan dat het goede in de samenleving niet was voorbehouden aan de mensen die het christelijk geloof aanhingen.

Het begrip is daarmee een zeer verrassend en vruchtbaar uitgangspunt voor een debat over de kernwaarden van de christendemocratie, die sterk verschillen van het liberale en sociaaldemocratische gedachtegoed. Wat moeten we verstaan onder het goede? Hoe verhouden politiek en samenleving zich tot elkaar? Welk appel kunnen overheid en politiek op de mensen doen?

In dit pamflet worden op toegankelijke en heldere wijze antwoorden geformuleerd. De auteurs stellen dat een christendemocratische politiek gericht op een betrokken samenleving Nederland een ander aanzien kan geven.

Pieter Jan Dijkman, Rien Fraanje, Maaike Kamps en Maarten Neuteboom zijn verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, de denktank van het CDA.

 
 
 
 
 

verschijnt 7 oktober

ISBN 9789461643988 | paperback | 104 pp. | €7,90

ISBN 9789461649652 | ePub | €5,99

 

 
 
 

WI-symposium | boekpresentatie

 

Dit pamflet is een cadeau van het WI, het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, aan de partij ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan. Het eerste exemplaar van het jubileumpamflet wordt aangeboden aan mw. drs. Ruth Peetoom, voorzitter van het CDA, tijdens het WI-symposium op woensdag 7 oktober in het Beatrixgebouw op het Jaarbeursplein te Utrecht.

Het symposium draagt als thema: Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen.

Meer info: 7 oktober - Symposium WI met Ab Klink, of direct aanmelden middels het aanmeldformulier.

 
 

 

 

   

VERSCHIJNT 13 OKTOBER

banner Het kind met vijf namen | Knaap

Een slachtoffer aan het woord: Willem Knaap vertelt op subtiele en ingehouden wijze over zijn jeugd

De Commissie Samson deed onderzoek naar seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen sinds 1945. De aanbevelingen uit het rapport van de commissie uit 2012 werden overgenomen, waardoor de slachtoffers een aanvraag konden doen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Willem Knaap was een van degenen die een schadevergoeding ontvingen. Zijn relaas is zowel een indringende getuigenis als een literair kleinood.

 
 
 

Het kind met vijf namen

Een jeugd in vreemde handen

WILLEM KNAAP

 
cover Het kind met vijf namen | Knaap
 

ISBN 9789461643735 | PPB | 96 PP | €14,95
ISBN 9789461649799 | eBook | €10,99

 

Bij hun moeder kunnen het kleine jongetje en zijn broertje niet blijven. Ook niet als er een nieuwe vader in het gezin komt. Het zijn de moeilijke jaren vijftig, het gezin leeft in armoede en de ouders kunnen de situatie niet aan.

De kinderen worden uit huis geplaatst en komen terecht in een tehuis. Ze komen in verschillende groepen terecht en mogen niet of nauwelijks contact hebben met elkaar. Het leven van het jongetje voltrekt zich in een kille, ijzeren regelmaat, waaraan nauwelijks valt te ontsnappen.

Als op een goede dag een echtpaar zich in het tehuis meldt, neemt het leven weer een nieuwe wending. Het kind wordt een man en de pleegmoeder maakt daar misbruik van.

 
 
 
 

Op subtiele, ingehouden wijze weet Willem Knaap in dit boek invoelbaar te maken wat hij in zijn jeugd heeft moeten doormaken. Het kind met vijf namen is het verhaal van een jeugd zonder liefde, dat je niet onberoerd laat.

 
jeugdfoto Willem Knaap
 

Willem Knaap (1956) was jarenlang werkzaam in het theaterwezen. Deze herinneringen schreef hij al in de jaren negentig van de vorige eeuw.

 
 
 

 
Kunst: wordt een mens daar beter van?
No Images? Click here
logo Van Gennep Amsterdam
Banner Kunst | Adams -- Maerten Soolmans en Oopjen Coppit
 

Op zoek naar een nieuw kunstbeleid

Verschijnt 2 oktober

Kunst: wordt een mens daar beter van?

Kunst moest je niet subsidiëren; in kunst moest je investeren. Toeristen, creatievelingen en vooral investeringen op ander gebied zouden dan vanzelf volgen. Menige stad en regio had daar wel oren naar, om vervolgens te constateren dat die positieve effecten toch achterbleven bij de verwachtingen. Inmiddels, en zeker sinds het recente rapport van de WRR, is het instrumentele denken over kunst en kunstbeleid weer op zijn retour. Maar wat dan?

In dit vierde essay over de grondslagen van het kunstbeleid verkent Thije Adams, bekend van onder meer Kunst moet, ook in tijden van cholera, een andere grondslag voor dat beleid.

 
cover Kunst: wordt een mens daar beter van?

ISBN 9789461644046 | paperback | 96 pp. | €9,90

ISBN 9789461649553 | eBook | €5,99

 

over de auteur

Thije Adams (1948) is voormalig topambtenaar op het Ministerie van WVC en OCW. Hij was er onder meer Directeur Algemeen Cultuurbeleid en Directeur Internationale Betrekkingen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en publicist op het snijvlak van kunst, cultuur en beleid.

over Kunst moet

‘Thije Adams probeert in Kunst moet iets over de intrinsieke waarde van kunst te zeggen. Mooi is zijn voorbeeld uit het tv-programma Candid Camera (...). Het is een sterk beeld voor de argumenten die volgen.’ de Volkskrant

 
Tweet Like Forward
Uitgeverij van Gennep
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW Amsterdam
publiciteit@vangennep-boeken.nl
T 020-6247033
 

 

De aanjagers | Jan Schouten | Uitgeverij Van Gennep Amsterdam No Images? Click here
 
   
Banner De aanjagers | jan Schouten

presentatie 1 oktober

 
 
 

Tussen slachtoffer en dader...

Nieuwe roman van Jan Schouten:
De aanjagers

 
 

De aanjagers is een originele en aangrijpende psychologische roman, over liefde en verraad, schuld en verantwoordelijkheid, leugens en verhalen, die zich afspeelt tegen de achtergrond van een vergeten periode uit de Nederlandse geschiedenis.

Maria is een succesvolle advocate. Maar ze draagt een verhaal  met zich mee. Een verhaal dat ze steeds moeilijker voor zich kan houden, zeker als zich in haar familie ingrijpende gebeurtenissen voordoen.

Het verhaal van Maria gaat ver terug en heeft zijn wortels in de chaotische tijd net na de Tweede Wereldoorlog. Een onschuldige, verliefde jongen doet een belofte aan een meisje om hetgeen haar is aangedaan te wreken. De niet-ingeloste belofte is het beginpunt van een geschiedenis waarin mensen niet alleen slachtoffers en daders maar ook − gewild of ongewild − aanjagers zijn.

 
 
 
 
 
 

Op een keer had Maria een moordenaar te verdedigen. ‘Slachtoffer en dader,’ had zij gesnauwd, ‘een incompleet rollenspel. Waar is de derde partij? Waar zijn de aanjagers! Die blijven altijd buiten schot.’

 
 
 
 
 
Ballade van de aardse Jood
 
  • De aanjagers

  • ISBN 9789461643476
  • 184 pagina's | PPB
  • € 18,90
 
 
 
 

Jan Schouten

is psycholoog en ondernemer. De aanjagers is na Onland zijn tweede roman.

De auteur is beschikbaar voor interviews.

 
 
 

Presentatie

De aanjagers wordt officieel gepresenteerd op 1 oktober in Den Bosch.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 
 

Prinsjesprijs voor Roel Kuiper | De terugkeer van het algemeen belang

Roel Kuiper is beschikbaar voor interviews

 
   

Eerste Kamerlid prof. dr R. (Roel) Kuiper (ChristenUnie) ontvangt dit jaar de Prinsjesprijs. Juryvoorzitter drs. Wim Deetman maakte dit vanavond bekend. De winnaar ontving de prijs uit handen van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten van de provincie Overijssel. ‘Met het aantreden van het tweede kabinet Rutte, dat niet over een meerderheid in de Senaat beschikt, schoof de Eerste Kamer in veel opzichten meer de politieke arena in. Als indirect gekozen orgaan is dat een positie waarmee de Kamer worstelt. Het idee om de Senaat op te heffen wordt sindsdien dan ook weer vaker gehoord. Te midden van zulk woelig vaarwater blijken er echter onder de senatoren ook individuen te zijn die hun rol met verve vervullen’, aldus de jury. In dit verband roemt de jury de inzet, doortastendheid en bijzonder scherpe geest van Kuiper, die hem volgens de jury tot een zeer waardevol hoeder van de kernwaarden van de Nederlandse democratie maken. [lees verder]

De terugkeer van het algemeen belang | Roel Kuiper

ISBN 9789461642622 | PPB | 208PP | €19,90

 
 

 
Nieuwsarchief